Кой съм Аз

Психолог, педагогически съветник в елитно столично училище, баща, съпруг…

…и още:

– Магистър по Приложна психология;

– Юнгиански терапевт под супервизия!;

–Доктор по Философия на съзнанието и езика;

–Магистър по икономика, специализации в Продажбите и Управление на човешките ресурси;

–17 години стаж в банковия сектор на позиции в областта на продажбите и управлението на корпоративни клиенти;

Обучител към международна консултантска компания по комуникационни умения; управление на продажбите; позитивна комуникация; обслужване на клиенти Customer Care (по телефона, в писмена кореспонденция и лично); управленски умения; консултативни продажби; проактивни продажби и др.