В какво вярвам

Вярвам, че всеки човек има правото и силата да живее пълноценен, смислен, вълнуващ и красив живот.

Всеки трябва да се възползва от цялата психологическа помощ и подкрепа, която може да получи.

Светът, в който живеем, е вълнуваща, неизчерпаема и неразгадаема загадка. Човекът, като част от света, също е вълнуваща, неизчерпаема и неразгадаема загадка.

Единственото неотменимо занимание за човекът, разбиращ и осъзнаващ себе си и света в който живее, е да учи.